#2: Doğumun Tıbbileşmesi Kadınları Nasıl Etkiliyor? | Bunun Üzerine Düşünelim Podcast

Doğumun tıbbileşmesi

Üzerinde çalıştığım, araştırdığım, bakındığım konular üzerinde düşündüğüm, konuştuğum podcast serisi “Bunun Üzerine Düşünelim”i takdim ederim! İkinci bölümde, “Doğumun Tıbbileşmesi Kadınları Nasıl Etkiliyor” başlığı altında, doğumun doğal fizyolojik bir olaydan medikal bir prosedüre dönüşme sürecini ele alıyoruz.

Biraz doğumun medikal hale gelmesi üzerinde düşündüm.
Yapılan araştırmalardan veriler, Osmanlı’dan günümüze hikayelerle geldim.
Yorumlarınızı bekler, kaynakları takdim ederim:

  • Hatice Keskin, “Bir Sorunsal olarak Doğumun Tıbbileşmesi”, academia.edu, 2019
  • Jeanne Achterberg, “Kadın Şifacılar”, Everest Yayınları, 2009
  • California Health Care Foundation, “Listening to Mothers”
    https://www.chcf.org/collection/listening-to-mothers-in-california/

İçindekiler

Diğer Yazılar

Sea Dreams
Genel
Duygu İslamoğlu

The Open Seas In My Dreams

Perhaps these dreams are more than mere figments of imagination; perhaps they are a call to explore the hidden facets of ourselves and our connection to the world. Jung posited that the sea symbolizes our innermost thoughts and emotions, a reflection of our instincts and the mysterious forces that drive us.

Devamını Oku